Mahena Spetsialistide Ümarlaud

Kokkulepped kehtivad alates augustist 2007,
viimati korrigeeritud 03.02.2019

Alloleva teabega on vajalik põhjalikult tutvuda igal MSÜ liikmel ja liikmeks astuda soovival spetsialistil!

Mahena Spetsialistide Ümarlaud (MSÜ) on alates aprillist 2007 tegutsev vabatahtlik ja liikmetasuta spetsialistide ühendus neile, kes oma töö või vabatahtliku tegevuse kaudu pakuvad professionaalset toetust traumaatilist kriisi või pingelisi suhteolukordasid kogenud inimestele (nõustajad, pedagoogid, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna, hingehoiu ja juriidilise valdkonna jt spetsialistid). Tegemist on klubilise kooskäimise vormiga, enamasti kohtutakse kord kuus ja kümme korda aastas. Tavapärane kohtumisaeg on kuu teine reede kell 18-20 (21), aga täpsed ajad koos seminaride põhiteemadega on Mahena veebi koolituskalendris. Iga kohtumise eel saadetakse liikmetele ka infokiri.

MSÜ eesmärk

 • Pakkuda spetsialistidele tasuta kooskäimise ja kogemuste vahetamise võimalust ning kaasata nad vabatahtlikuna juhtima umbes kord aastas mõnda teemaseminari, osalema mõnes MSÜ töörühmas või muul moel Mahena ja MSÜ arengusse panustama.
 • Jagada uusimat professionaalset ja päevakohast valdkonnapõhist teavet, sh infot uutest teostest ja artiklitest ning tekitada selle taustal analüüsiv diskussioon (eeskätt oma liikmete aktiivsusel).
 • Analüüsida toimunud kriisijuhtumeid (ka pingelisi konfliktolukordasid), kus MSÜ liikmed on olnud kaasatud, et tuua esile õppetunde, mida on mõistlik edaspidi kõigil MSÜ liikmetel oma töös arvestada.
 • Arutleda Eesti ühiskonnas silmatorkavat tähelepanu saanud kriisijuhtumite või MSÜ liikme jaoks olulise juhtumi teemal, vajadusel kujundades ühine seisukoht.
 • Aidata kaasa MSÜ liikmete küsimuste efektiivsemale lahendamisele kaaslaste vahetu kohapealse toetuse abil.
 • Väärtustada inimestega töötavat spetsialisti kui olulisimat ressurssi kliendi- või patsienditöös: toetada töös algajaid, et välistada läbipõlemist, ja toetada töös kogenuid, et varakult reageerida tööväsimusmärkidele ja läbipõlemisohule.
 • Hoida aktiivsena Mahena kriisinõustajate võrgustikku ning vajadusel ja võimalusel kaasata pädev MSÜ liige akuutsesse kriisinõustamise töösse.

Ootused MSÜ liikmele

 • MSÜ liige on kõrgharidusega spetsialist (üksnes erandkorras ja vähemalt kolm aastat MSÜ liikmeks olnud inimese soovitusel on võimalik liikmeks saada ilma kõrghariduseta spetsialistil, kelle igapäevatööks on inimeste vahetu aitamine).
 • MSÜ liige austab Mahena eetilisi põhimõtteid ja teavitab teisi liikmeid, kui oletab mõne liikme käitumises vastuolu ühiste eetiliste põhimõtetega.
 • MSÜ liige on valmis vabatahtlikuks tegevuseks vähemalt kord aastas ja jagab Mahena teavet talle teadaoleva sihtrühmaga.
 • MSÜ liige osaleb kavandatud kohtumistel maksimaalselt, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas, kui ei ole objektiivseid takistusi, millest MSÜ liige on teada andnud ja siis võidakse osalus arvestada vahetu kohaloluta (infot jagatakse virtuaalselt).
 • MSÜ liige liitub Facebookis Mahena MSÜ suletud grupiga, et olla uudistega vahetult kursis või annab teada, kui tal puudub võimalus liitumiseks (ei ole FB kasutaja).
 • MSÜ liikme staatus on aktiivne või passiivne:
  • MSÜ aktiivne liige osaleb vähemalt kahel korral aastas MSÜ kohtumistel (erandina vähem, kui liige on teavitanud objektiivsetest asjaoludest) ja jagab FB grupis teemakohaseid tetaeid ning avaldab oma arvamust jagatud sõnumite osas;
  • MSÜ passiivne liige osaleb MSÜ kohtumistel vähem kui kaks korda 12 kuu jooksul;
  • Nii aktiivsed kui ka passiivsed liikmed saavad MSÜ üldiseid infoteavitusi, aktiivsed liikmed saavad lisaks boonuseid.
 • MSÜ kandidaatliikmeks võidakse nimetada liikmelisuset huvitatud spetsialist, kellel on vajalik haridustase omandamisel ja/ või kes ei ole liikmeks asunud vähemalt aasta MSÜ liikmeks olnud spetsialisti soovitusel
 • MSÜ liige või kandidaatliige teatab kirjalikut, kui ei soovi ei aktiivselt ega passiivselt jätkamist MSÜ-s, misjärel ta arvatakse välja MSÜ liikmete hulgast ja talle listipõhiseid sõnumeid ei saadeta. Liikme tahtest sõltumatult on võimalik liikmestaatus lõpetada siis, kui liikme käitumises on tõsine vastuolu Mahena eetiliste põhimõtetega.

MSÜ liikmeks, esialgu ka kandidaatliikmeks arvamise aluseks on 3-4 dokumenti
(tuleb saata e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.):

 1. Allkirjastatud vormikohane avaldus, millega liige nõustub oma tegevuses lähtuma Mahena eetilistest põhimõtetest ja panustama ennast vabatahtliku tegevuse kaudu MSÜ või ka laiemalt Mahena arengusse. Avalduses olevat infot ei jaga Mahena kolmandatele osapooltele, kui avaldaja selleks ise soovi ei avalda.
  Avalduse blanketi saab siit (valida kas pdf või word blankett): pdfAvaldus_MSU.pdf või docxAvaldus_MSU.docx
 2. Kõrgeima olemasoleva haridustaseme diplomi koopia (ja soovi korral lisaks mõne teise tasemekoolituse diplomi koopia).
 3. Curriculum Vitae (CV).
 4. Seni läbitud suurima mahuga kriisi- või traumakoolituse läbimist kinnitav koolitusdokument (selle puudumisel peab avalduses olema märgitud soov läbida kriisikoolitus esimesel võimalusel; või kui on läbitud kõrgkoolis vastav aine, siis saata hinnetelehe koopia, kus see on kirjas).

Loetletud nõuded täitnud spetsialist võidakse arvata kohe MSÜ liikmeks, kui teda soovitab vähemalt aasta MSÜ liikmeks olnud spetsialist. Enamus liitujaid on esimesed kolm kuud kandidaatliikmed. Infot täpsustatakse e-posti teel, otsust ei kommenteerita. Liikmekandidaat (või liige) kutsutakse lähimale MSÜ-le. 

MSÜ aktiivse liikme boonus

 • Mahena spetsialistide (kriisi)tööde õppetundide vahetu kohapealne analüüs, vajadusel kovisioon;
 • Tasuta seminarid, mis toimuvad MSÜ raames;
 • Mahena korraldatud koolitustel võimalik osaleda kuni 50% soodustusega, kui koolitusse on planeeritud MSÜ liikmetele sooduskohti või kui eelregistreerimise järel jääb koolitusele vabu kohti (vabaks jäänud kohtadest antakse teada MSÜ-del või FB-s);
 • Soovi korral on võimalik saada igal aastal detsembris täienduskoolituse tõend kalendriaasta jooksul osaletud MSÜ õhtute teemade loeteluga (´a 3 ak/h);
 • Kasutada kord aastas soodsalt Mahena ruume Tallinnas, vastavalt eraldi kokkuleppele;
 • Saada soodsalt ja vajadusel ka operatiivselt suprevisiooni;
 • Eraldi kokkuleppe sobivusel pakkuda oma erialast oskusteavet Mahena partnerina Mahena ruumides ning saada tutvustatud Mahena nõustajate lingil.

Kui loetletud lähtekohad on sobivad ja koostöö huvipakkuv,
oled teretulnud MSÜ-sse!

 

Uudiskiri

Anneta

Oluline