Meil kõigil võib elus ette tulla olukordasid, kus kogeme hingelist segadust või suuri kannatusi ja ometi elu jätkub, ka valu tekitanud paratamatuste korral. Seetõttu võime vajada sõltumatut toetust ja arutlusvõimalust, et osata aidata iseennast või elurõõmu kaotanud lähedast inimest.
Iga inimene väärib tuleviku-usku ja uut võimalust!

Tiina Naarits-Linn
kriisinõustaja, Mahena keskuse juhataja

Viimased uudised

 • Psühholoogilise debriifingu töötuba praktikutele

  Esmaspäev, 24.04.2023

  Reedel, 16. juunil 2023 räägib Tiina Naarits-Linn lühidalt, mida sisaldab traumatöö tehnikana kasutatav psühholoogiline debriifing, millised on selle võimalused ja piirangud ja miks on vajalik läbida praktika enne meetodi iseseisvat kasutamist ning millised rühmameetodid asendavad psühholoogilist debriifingut. Järgneb praktiline simulatsioon. Osalust piirab väike rühm.

  Loe edasi…
 • Traumajärgne lahenduskeskne nõustamine - töötuba praktikutele

  Esmaspäev, 24.04.2023

  Neljapäeval, 26. oktoobril 2023 on inimesi nõustamise kaudu toetavatel praktikutel võimalik osaleda Tiina Naarits-Linna 2-tunnises õhtuses töötoas, mille fookuses on traumajärgne lahenduskeskne nõustamine, selle võimalused ja piirangud ning nn alati töötavad küsimused. Osalust piirab väike rühm.

  Loe edasi…
 • Kriisinõustamise A&B psühhosotsiaalse toe tagamisel, registreerumine on avatud

  Laupäev, 22.04.2023

  Tänavuse aasta kursus toimub oktoobris! N-R, 26.-27. oktoobril 2023 toimuvale kriisinõustamise baasteadmiste õppesse on oodatud kõik huvilised, iseäranis inimesed, kes spetsialistina või vabatahtlikuna võtavad vastutust pakkuda psühholoogilist (psühhosotsiaalset) kriisiabi ja ei ole seni kriisinõustamise põhitõdesid õppinud.

  Loe edasi…

Kaks sammulist soovitust 

1. ESMASE KRIISIABI TAGAMISE 5 peamist sammu, et toetada mures ja valus inimest.

2. LAPSEVANEMA 3 SAMMU OMA LAPSE KRIISIDE ENNETAMISEL JA LEEVENDAMISEL, loobudes ajutiselt oma mugavusest

Psühholoogiline esmaabi on jõukohane igale hoolivale inimesele

See on inimese vahetu ja personaalne psühholoogiline toetamine, mis on eriti oluline 24-72 tunni jooksul pärast traumeerivat sündmust. Tuge võivad vajada peale sündmustesse sattunud vahetute osaliste ka nende eemalolevad lähedased ja kolleegid, sarnast sündmust varem kogenud inimesed ja teised, kes mingil põhjusel kogesid tugevat emotsionaalset seotust toimunuga.
Kriisis on esmatähtis inimese füüsiline ellujäämine ja seejärel nn psühholoogiline ellujäämine. Traumajärgselt ei pruugi füüsilisi kahjustusi olla, kuid psühholoogiline vigastus võib olla suur ning varasema elurütmi juurde naasmine seetõttu oluliselt häiritud või toetustea jäämise korral edaspidi perioodiliselt häireid tekitav. Alloleva 7-astmelise psühholoogilise esmaabi sõnastasid Mahena spetsialistid oma töö üheks aluseks (lisaks eetilistele lähtekohtadele) 2005. aastal, kui nad koondusid ühisesse organisatsiooni.

Psühholoogilise esmaabi põhisisu 

 • HOOLIV KOOSOLEMINE. Inimest ei jäeta üksi ja vajadusel aidatakse lähedastega kontakti loomisel. 
 • HOOLITSEV TÄHELEPANELIKKUS. 
 • HINNANGUVABA KUULAMINE. Lastakse inimesel rääkida, ilma et antaks tema käitumisele või sõnadele hinnanguid.
 • ARGISEGA TEGELEMINE. Esmaste vajaduste väljaselgitamine. Vajaliku kaardistamine ja arvestamine, olulisega tegelemine ilma abipalvet ootamata.
  /s.h kannatanu lapse või lemmiklooma eest hoolitsemine, ööbimiskoha korraldamine jmt/.
 • LISAABI KORRALDAMINE. Olukorrast ja seisundist tulenevalt vajaliku täiendava abi/ spetsialistide kaasamine.
 • KAITSMINE. Lisakahju ärahoidmine. Impulsiivsete ja ainult emotsioonidel põhinevate otsuste hajutamine või mõne nädala võrra edasilükkamine, mil ratsionaalsust taas rohkem.
 • ABISTAJA ENESEABI. Vajadusel kohene konsulteerimine, abi andmise järel emotsioonide ventileerimine.

Psühholoogilise esmaabi olemasolu või puudumine mõjutab emotsionaalselt häiritud inimese edasist käitumist (s.h tugeva traumeerituse korral väga loomuliku süütunde või süüdistamise asendumist lahendustele keskendumisega) ja ka seda, kas spetsialistidel on vaja hiljem sekkuda aeganõudvate psühhoteraapiatega. Kuigi iga inimene saab pakkuda psühholoogilist esmaabi, on ebatavaliselt raske või ulatusliku traumasündmuse korral võimalikult kohene pädeva kriisinõustajaga konsulteerimine üks lahenduskeskseid tegevusi. Kriisinõustaja roll on juba esmases telefonisuhtluses ning vahetult kohapeal toetada (suure surve alla sattunud) abistajaid ja selgitada, kellele ja kuidas esmajärjekorras tagada psühholoogiline esmaabi ning toetus eeskätt järgneva kuu jooksul. Samuti selgitada kriisikommunikatsioonist tulenevat, vajadusel vastava spetsialisti kontakti vahendades.

* MTÜ Mahena koostööleping mistahes asutusega sisaldab lisaks konkreetsetele kokkulepetele enamasti ka psühholoogilise esmaabi ja operatiivse suhtluse tagamist pädeva kriisinõustajaga, kui ootamatu kriisiolukord seda tingib.