Uudiste arhiiv

Registreerumine on AVATUD. Sissejuhatus kriisinõustamisse on kõigile huvilistele, oskusõpe on mõeldud spetsialistidele, kes tegutsevad valdkonnas, kus vähem või rohkem on vajalik inimesi psühhosotsiaalselt nõustada. Seni on Tiina Naarits-Linn Mahena keskuse 16 tegevusaasta jooksul juhendanud hulgaliselt lühikursusi ja kahte pikemat kriisikursust, mille keskmes on olnud nõustajate teadlikkuse suurendamine. Nagu varasematel koolitustel on ka nüüd SIHTRÜHMAKS: psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, sotsiaalpedagoogid, ohvriabitöötajad, õpetajad, meedikud, psühhoterapeudid, juristid, koguduste seotud inimesed jt - kõik kriisinõustamisest huvitatud kõrgharidusega spetsialistid. Eeskätt muidugi need inimesed, kellele tänu see koolitus ellu kutsuti - need, kes avaldasid soovi põhjalikuma koolituse käigus keskenduda praktilistele oskustele ja samas korrastada teoreetilist raamistikku selle ümber.

Seekordne saab olema kolmas pikk koolitus, mis koosneb seitsmest 3-päevasest moodulist ja 2-päevasest eksamimoodulist (mille käigus jätkub õpe ja õpitu kinnistamine). Koolitus toimub septembrist 2022 kuni augustini 2023 Tallinnas Mahena keskuses, Tatari 12. Selle kursuse eripäraks on praktilised analüüsid, mistõttu rõhk on simulatsioonharjutustel, juhtumite analüüsimisel ja nende sidumisel teooriaga. Tavapärane õpetamisviis on pööratud pahupidi, kuid teoorias oluline on iga teema juures esitatud. Kursuse juurde kuuluvad iga osaleja ennast reflekteerivad individuaalsed supervisioonid koolituse algul ja lõpus ning üks rühmasupervisioon. Eesmärk on, et iga osaleja saab võimaluse vähemalt ühel reaalsel juhtumil nõustajana osaleda, koos juhendusega. Mõlemad varasemad pikad kursused olid milleski sarnased ja milleski täiesti erinevad. Nii saab olema ka uue pika koolitusega, mis toob teoreetilises osas kinnitusi, kuid käsitluses uue lähenemise - kindlasti ei ole see koolitus varasema duubeldus.

Oluline. Olgu kriisinõustamise õpe teooriat või siis praktikat esile seadev, kindlasti on keskmes nõustamise struktuursus ja tehniliste põhimõte teadlik ning oskuslik kasutamine, mis aitab välistada kannatanule täiendavate kannatuste tahtmatu tekitamise ja efektiivse võimaliku toetuse saamise, ning säästes abistajat ennast erinevates keerulistes olukordades teisi aidates.

Sel korral ei alustata pikka kursust baasteadmistest, need peavad juba olemas olema. Enne pika kursuse algust on võimalik läbida baasteadmisi andev koolitus SISSEJUHATUS KRIISINÕUSTAMISSE. Selle maht on lektoorselt 21 ak/h kolmel päeval. Lisandub 5 ak/h isesesvat tööd. See on mõeldud neile, kellel puuduvad teadmised allpool kirjeldatud sissejuhatava kursuse teemade osas, kuid on huvi tulla pikale koolitusele. Vabade kohtade jäämisel sobib kursus kõikidele huvilistele, ilma et peaks olema spetsialist või soovima läbida pikka kriisinõustamise oskuskoolitust.
Kellel on vastav sissejuhatus läbitud ja on soov kandideerida pikale kursusele, peavad saatma koolitustõendid, mille käigus on sissejuhatavad teemad läbitud ning saavad siis otse kandideerida põhirühma. Samas võib igaüks huvi korral taaskorduvalt sissejuhatavat kursust läbida, kuid eelistatakse neid, kes kandideerivad ka pikale kursusele ja vajavad seda eeldusena. Kursuse juhendajal on õigus vajaduspõhiselt läbi viia alusteadmisi kontrolliv test enne pikale kursusele inimese vastu võtmist.

MAHENA KRIISINÕUSTAMISE KOOLITUSKURSUS 2022-2023
- Kursusele kandideerimise eeltingimused: kõrgharidus, sissejuhatus kriisinõustamisse on läbitud, on soov olla MSÜ liige (võib loobuda pärast koolitust) ja on valmisolek täita Mahena eetilisi põhimõtteid.
- Otsepakkumine saadetakse esimesena kõigile, kes on pika kriisinõustamise koolituse vastu huvi tundnud.
- Kursusele pääsemiseks on vajalik täita eeltingimused, läbida intervjuu, astuda MSÜ-sse, allkirjastada koolitusleping, tasuda koolituskulu.
- Lõplik pääsemine kursusele antakse igale huvilisele personaalselt teada, hiljemalt veebruaris 2022 kinnitatakse koolitusrühma nimekiri.
- Kursust juhib Tiina Naarits-Linn, kes vajadusel kaasab kolleege.

- Koolituspäevad on kord kuus 3 järjestiku päevana, neljap-laup: 

22.-24.09.2022
27.-29.10.2022
24.-26.11.2022
26.-28.01.2023
23.-25.03.2023
27.-29.04.2023
25.-27.05.2023
10.-11.08.2023 eksam ja pidulik tunnistuste kätteandmine

- Kursuse teemadel on neli lähtekohta, mille vahel jaotub 20 suuremat alateemat (programm saab lõplikult sõnastatud oktoobris 2021, iga varasem registreeruja saab motiveeritult nimetada teda eriti huvitavat alateemat)Tea kriisinõustamise sisu. Rakenda kriisinõustamise baasoskused. Arvesta kriisinõustamise protsessi riskidega. Väärtusta inimest, hoia iseennast.

- KOOLITUSE TASU: 
Sisaldab kontaktkoolitusi, iseseisvate tööde juhendust, individuaalseid ja rühmasupervisiooni, (võimalusel) ühte juhendatud praktilist tööd.

- kahes osas tasudes: 2150,00 eur ehk 2 x 1075,00, maksekuupäevad on 10.03.22 ja 10.10.22;
- neljas osas tasudes: 2400,00 eur ehk 4 x 600,00, maksekuupäevad on 10.03.22, 10.08.22, 10.01.23, 10.04.23.
Arve tasujaks võib olla nii eraisik kui ka juriidiline isik või mõlemad, kui on eelnevalt teada antud, mis vahekorras arvet tasutakse.

Registreerumine: SIIN

- Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
__________________________________

Siinkohal saame eelduskursuse ülevaate teada anda: 
SISSEJUHATUS KRIISINÕUSTAMISSE, (kokku 26 ak/h, millest 21 ak/h lektoorselt, kokku 1 EAP)

Aeg:
5.-6. aug ja 13. aug 2022. a
Koht: Tallinn, Mahena keskus
Tasu: 315,00 eur (makse ei lisandu, summa on lõplik)

MÕISTA KRIISINÕUSTAMISE VALDKONDA ehk taustateadmised enne kriisinõustamist

Kriisinõustamise kujunemine ja koht inimest toetavas sekkumises

 • Itkejanaised ja ravitsejad rahvaste pärimustes vs teadmispõhine kriisinõustamine
 • Teadmispõhise kriisinõustamise algus, valdkonna suunad
 • Pastoraalsest hingehoidlikust telefoninõustamisest ilmaliku professionaalse kriisinõustamiseni
 • Kriisinõustamise algus Eestis ja rakendus tänapäeval

Mis on mis ehk kriisides toimuva mõistmine

 • Kriis ja trauma ning nendega kaasnevad terminid
 • Hädaolukord ja eriolukord ning nendega kaasnevad terminid
 • Abivaja ja ohver
 • Hooliv ärakuulamine vs psüüholoogiline esmaabi, informeerimine vs konsulteerimine ning abivajaja nõustamine vs teraapia
 • Arengukriisid personaalselt, peres, kollektiivis ja nende mõju trauma kogemisel
 • Traumaatiliste kriiside psüühikas toimimise skeem, ühekordse ja taaskorduva trauma mõju erisused, abistava sekkumise professionaalsuse tunnused

Kes on kes ehk abistavate spetsialistide tausta mõistmine

 • Abistajate erinevad rollid, koostööd toetavad ja takistavad tegurid, kommunikatsioonijada spetsialistide vahel:
  • Kiirabimeedik, politseinik, päästja, päästekorraldaja, valdkonna vabatahtlik
  • KOV sotsiaalametnik, riiklik sotsiaalametnik, asutuse personalitöötaja või tugispetsialist, valdkonna vabatahtlik
  • Arst, psühholoog, psühhoterapeut; kriisinõustaja, hingehoidja; kogemusnõustaja, leinanõustaja
  • Kommunikatsioonispetsialist ja kriisides kommunikatsiooni juhtimine vs mittejuhtimine
  • Abistaja abistaja: spetsialisti mentor, superviisor, erialane suhtlusgrupp
 • Abistava spetsialisti eetika ja etikett
 • Kriidinõustajale vajalikud teadmiste allikad ja nende ktiitiline hindamine
 • Simulatsioonharjutus või rühmatöö

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!

Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus

 

Uudiskiri

Anneta

Oluline