Erakorraline kriisiabi

Kriisinõustaja tegevus kriisisekkumisel

 • Elupäästva tegevuse järel psühholoogilise esmaabi andmine või selle korraldamine erinevatele osapooltele
  • Võimalusel toetava kontakti loomine 24-72 tunni jooksul juhtunust
  • Kriisinõustamise vajaduse väljaselgitamine ja korraldamine
  • Vajadusel esmase kriisinõustamise läbiviimine
 • Vajadusel surmateate edastamine ja esmase leinatoe korraldamine
 • Vajadusel esmase turvaplaani kavandamine
 • Kannatanute traumaeelse elukvaliteedi taastamisele suunatud toe kavandamine ja informatsiooni jagamine, sh
  • Turvalise lähivõrgustiku teadvustamine, võimalusel kontakti korraldamine
  • Vastutavate isikute ja kohalike tugispetsialistidega koostöö
  • Abivõimaluste selgitamine, soovitamine/ korraldamine
  • Toe korraldamine kriminaalmenetluse korral, kannatanu õiguste selgitamine
 • Koostöö teiste abistajatega

  NB! püsipartnerite korral on Mahena kriisinõustaja esmane ülesanne tagada telefonikonsultatsioon, et toetada sündmuskohal asuva partneri toetavate tegevuste kavandamist ja otsustada koostöö korraldus

Mahena kaasatud kriisinõustajad

on kõrgharidusega, kriisinõustamise pädevusega, toetatud kolleegi poolt, tegelevad regulaarselt enesetäiendamise ning personaalse psühhohügieeni korrashoiuga, omavad valmisolekut vajadusel sõita sündmuskohale, omavad põhitöökohast luba tegeleda eraldi kokkuleppe alusel kriisitööga. 

Mahena kriisinõustajad on operatiivselt tagatud ainult Mahena lepingupartneritele, teistele vastavalt võimalusele.

Mahena kriisinõustajate võrgustikuga liitumiseks küsige lisainfot e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Eeltingimuseks on vähemalt BA taseme haridus (soovitavalt mittetehnilisel erialal, kuid täienduskoolitused võivad teha korrektuure) ja kriisipsühholoogia baaskoolituse läbitus. Ülejäänud tingimused täpsustame esimesel kohtumisel. 

Psühhosotsiaalne kriisisekkumine

pdfArtikkel: Kriisisekkumise olemus ja roll üksikisiku sotsiaalse toe edendamisel /Naarits, T., Meel, L. (2011)./
pdfIntervjuu Tiina Naarits-Linnaga: Kui jätta talumatuna tundunud valu lahti rääkimata, võib see jääda kummitama kogu eluks /Presnal, S. (2019)./

Eeskätt tähendab psühhosotsiaalne kriisisekkumine ajakriitilist teadmis- ja kogemuspõhist psühhosotsiaalset tuge ühele inimesele või juhtunuga seotud inimeste rühmale pärast traumeerivat ja osalis(t)e või seotud isiku(t)e poolt talumatult raskeks nimetatud sündmust. Sekkumise mõiste tuleneb sellest, et enamasti ei vali toetust kannatusi kogev isik, vaid keegi teine, kes tema pärast muretseb, olgu tegemist siis lähedase, tuttava või ametiisikuga.

Psühhosotsiaalset kriisisekkumist vajatakse tavapärasest enam siis, kui viimase kuni 30 päeva jooksul on tegemist olnud traagilise surmajuhtumi, üliraskete vigastustega, surmahirmu kogemisega (enda või lähedase suhtes), olnud elukvaliteeti oluliselt halvendanud või mina-identiteedi purustanud olukorraga (nt seksuaalvägivald või mingi äärmuslik alandamine), sh tugeva avalikkuse tähelepanu all oleva emotsionaalselt pingelise juhtumiga.

Kriisisekkumise efektiivsusel on määrav sekkumise aeg (eriti olulised on esimesed 24-72 tundi toimunust), mil loodud kontakt tagab ka kriisinõustamise suurema efektiivsuse.

Kui on tegemist aja surveta pingelise olukorraga, siis võib tegemist olla küll kriisinõustamist vajava olukorraga, kuid on võimalik, et vajalik on vaid kriisikonsultatsioon. Näiteks konfliktsete suhete leevendamiseks (sh töövaidluste korral, korteriühistute vaidlustes jne) või inimese emotsionaalse vapustuse ennetamiseks (sh koondamise korral jne). Samas on võimalik, et tegemist on traumajärgselt tekkinud kannatustega ja hingelise tasakaalutusega, mis on kestnud pikemat aega - sellisel juhul võib vajalik olla psühholoogiline nõustamine või psühhoteraapia. Oma tervislikku seisundit on asjakohane arutada perearstiga, kui on ebakindlus valikutes enda toetamiseks.

Valdkonna akadeemilised uuringud on enamasti leitavad traumapsühholoogia teadustöödena (Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni jaotuses divisjon nr 56: Trauma Psychology). Psüühosotsiaalse kriisisekkumise termin inglise keeles on psycosocial intervention, vene keeles кризисное вмешательство (психо-социальная взаимодействия в кризисных / в чрезвычайных ситуациях).

 

Uudiskiri

Anneta

Oluline