Koolitustest üldiselt

Hinnakiri ja info tulumaksusoodustuse võimalusest

Hinnakiri on leitav SIIN
Tulumaksusoodustuse info: pdfTulumaksusoodustus-koolitusel.pdf

Mahena koolituste lähtekohad

MTÜ Mahena on registreeritud täienduskoolitusasutusena Eesti Hariduse Infosüsteemis EHISID number 14752.

- TEAVITAMINE. Avatud koolitustustest antakse teada kas kõigis Mahena sotsiaalmeedia kanalites või mõnes neist:
1. Mahena Keskuse FB,
2. Mahena veeb,
3. Mahena uudiskiri - liitumine soovi avaldamise alusel,
4. Mahena koolitushuvilised - Mahena korraldatud avatud koolitusel osalenud või koolitushuvist teada andnud inimesed.
Kaks viimast infokanalit - uudiskirja ja koolitushuviliste list - toimivad personaliseerimata listide alusel. Kui listis olijal on soov loobuda Mahena otsepostitusega saadetavatest infokirjadest, piisab vastuskirjast laekunud infokirjale, kuhu märkida vastav soov ja vastuskirja e-post kustutatakse üldlistist.
 
- KOOLITUSTE KORRALDAMINE AVATUD või SISEKOOLITUSTENA. Koolitusi korraldatakse kas avatud koolitustena, kuhu saavad kõik huvilised registreeruda või sihtrühma sisekoolitustena, milles rühma komplekteerimise ja koolituskoha tagamisega tegeleb koolituse tellija. Avatud koolituste korral on enamasti toimumiskohaks Mahena koolitusruum.
- Korralduse ja registreerimisega tegeleb Mahena juhataja asetäitja-koolitusjuht.
- Kõige enam on Mahenal sihtrühmakoolitusi, mille kohta avalikku teavet ei edastata. Sihtrühma koolituste planeerimine toimub pikema planeerimise alusel, enamasti vähemalt kaks kuni kuus kuud varem broneeritud aja alusel, harva on võimalust koolituse korraldamiseks mõnenädalase etteteatamise alusel.

- KOOLITAMISE AJALUGU MAHENAS. Täienduskoolitustega alustati Mahena loomise aastal (2005). Mahena on kas koolituse korraldaja või koostöö kaudu koolituspartner (korraldajana väljastab koolitustõendi või -tunnistuse vastavalt õppekorraldusreeglitele).
- Mahena pakub täienduskoolitusi tulenevalt oma ja partnerite tegevusspetsiifikast. Kõige enam koolitusi viib Mahena läbi eesti keeles, seejärel vene keeles ja väikeses mahus inglise keeles. Konkreetse huvi korral on võimalik korraldada eestikeelse koolituse tõlkimine vene või inglise keelde.
- Koolitama kaasatakse erialapraktikud, kes toetudes akadeemilisele pädevusele saavad teemat käsitleda praktilisi kogemusi analüüsides. Põhilektorid on Mahenas nõustavad spetsialistid, kuid kaasatakse ka spetsialistide võrgustiku liikmeid.

Sihtrühm

Olenevalt koolitusest võib sihtrühmaks olla konkreetse asutuse töötajaskond, aga ka lapsevanemad, tudengid, gümnasistid jne. Kõige suurema sihtrühma on seni moodustanud eri valdkondade spetsialistid, kelle töö sisuks on vahetu töö inimestega.

Mahena koolitusruum

Mahena kasutada on õdus katusekorrusel asuv klassituba Tallinna kesklinnas, Tatari tn 12 (Muusikaakadeemia vastas olev puumaja, Solarise kaubanduskeskusest mööda Sakala tänavat umbes 100 m kaugusel ja Vabaduse väljakult mööda Tatari tänavat umbes 100 m kaugusel). Koolitusruum mahutab 24 inimest, kasutada on videoprojektor, pabertahvel ning eraldi lepitakse kokku täiendavate vajaduste lahendamine.

Mahena täienduskoolituste eesmärk

- Algul oli eesmärgiks kriisivaldkonnaga seonduva akadeemilise ja oskusteabe jagamine teemast huvitatud inimestele, eeskätt toetades sellega erinevate spetsialistide pädevust tegutsemisel kriisiolukorras või toetades kriisiohvreid (kuna traumeeritud inimene on väga haavatav ja ala- või ülereageeriv, siis spetsialistide suurem teadlikkus kriisikäitumisest ja kriisinõustamise spetsiifikast annab võimaluse paremini ohjata kriisis vallanduvaid häirivaid emotsioone, pingeid suhtlemisel ning võimaldab kiiremini leida võimalusi varasema elukvaliteedi taastamiseks). 
- Õige pea täienduskoolituste temaatika laienes kriisivaldkonnast igapäevasuhtluse ja parema toimetuleku suunas, lähtudes sihtrühma konkreetsetest teemapüstitustest ja vajadusest. 

Uudiskiri

Anneta

Oluline