Hinnakiri

Hinnakiri kehtib alates 20.11.2018 –
kõikidele varem teenusele tulnud klientidele kehtib kuni 31.12.2018 varasem hinnakiri.

Teenus1

    Hind eraisiku     
  tasumisel   

Hind juriidilise isiku
tasumisel

NÕUSTAMINE, TERAAPIA

   

1.       Kliiniline psühholoog

   

1.1.    Esmane vastuvõtt

50,00

55,00

1.2.    Korduv vastuvõtt

45,00

50,00

2.       Kriisinõustaja (akuutse juhtumi korral)

   

2.1.    Vastuvõtt Mahenas (Tallinnas)

35,00

45,00

2.2.    Kriisinõustamine väljasõiduga
või mahuka kriisisekkumise korral

Kokkuleppel

Kokkuleppel

2.3.    Kriisinõustamine lapse seksuaalkuriteo kahtlusel2

-

65,00

3.       Psühholoogiline nõustaja

   

3.1.    Esmane vastuvõtt

30,00

40,00

3.2.    Korduv vastuvõtt

20,00

30,00

4.       Psühholoog-loovteraapiline nõustaja

30,00

40,00

5.       Pereterapeut

   

5.1.    Esmane vastuvõtt

40,00

50,00

5.2.    Korduv vastuvõtt

35,00

45,00

6.       Sotsiaalpedagoog-nõustaja

   

6.1.    Esmane vastuvõtt

25,00

35,00

6.2.    Korduv vastuvõtt

20,00

30,00

7.       Supervisioon3

40,00

50,00

TELEFONIKONSULTATSIOON4

   

8.       Miinimumaeg 15 min (eraisikul 0,35x15min=5,25;
juriidilisel isikul 0,70x15min=10,50)

0,35/ 1 min

0,70/ 1 min

KOOLITUSED5

   

9.       Asutuse tellitud sisekoolitus (kuni 20 in ja üle 20 in;
kuni 16 ak/h ja üle 16 ak/h; püsipartneritel eraldi kokkulepped)  

-

60,00-90,00/ 1 akh

10.   Privaatkoolitus

40,00-60,00/ 1h

-

11.   Koolitustõend sise- või privaatkoolitustel

1,00/ in

1,00/ in

12.   Mahena korraldatud avatud koolitus
/igal koolitusel personaalne hinnakujundus/

-

-

KIRJALIKU PERSONAALDOKUMENDI KOOSTAMINE6

   

13.   Lühiteatis või soovitustega kokkuvõte, kuni 1 A4 lk

20,00

25,00

14.   Kasvatuskorra makett, kuni 2 A4 lk

40,00

60,00

CV, MOTIVATSIONIKIRI, AMETIJUHEND7

   

15.   CV makett, 1-2 A4 lk

40,00

-

16.   Motivatsioonikirja makett

20,00

-

17.   Ametijuhendi esmane üldmakett, 3-5 A4 lk

40,00

60,00

18.   Personaliseeritud ametijuhend üldmaketi alusel

20,00

25,00

__________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Täpsustused teenuste hinnakirja juurde:

  • Ühe nõustamis-seansi kestus on 50-60 min
  • Vastuvõtuaega saab tühistada hiljemalt vastuvõtule eelneval päeval, hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma seansi tasu 50% ulatuses. Võlgnevuses klienti teenindatakse ettemakse alusel.
  • Inglise- ja saksakeelse teenuse korral on hinnakoefitsent 1,5.
  • Psühholoogiline nõustamine enam kui 1 inimesega toimub spetsialistiga eelneva kokkuleppe alusel, enamasti hinnakoefitsendiga 1,5 (va pereteraapia, mille seansi hind kehtib perele - pereteraapia seansil osaleb nii palju pereliikmeid kui seda vajalikuks ja võimalikuks peetakse).
  • Teenuse hind lepitakse kokku enne teenuse saamist. Spetsialistil on õigus kehtestada personaalne ja Mahena hinnakirjast erinev hind teenuse eest, enamasti on tegemist siis pikaajalise koostööga või eriolukorraga.
  • Spetsialistil on õigus ühekordseteks hetegevuslikeks nõustamisteks sellise vajaduse ja võimaluse tekkel.

2Esmaintervjuu lapse seksuaalkuriteo kahtlusel tehakse koostöös Lastemajaga sellises ruumis, kus on tagatud videosalvestus.

3Supervisioonid on mõeldud eeskätt MSÜ liikmetele või Mahena võrgustikus olevatele spetsialistidele ja partneritele. Korraga toimub tavaliselt 1-2 (1, või 1,5 või 2) järjestikust seanssi. Teenuse hind on ühe individuaalse seansi kohta.

4Telefonikonsultatsioon on võimalik enamasti vaid pärast vähemalt ühte vahetut kohtumist või lepingulise suhte või lepingupartneri vahenduse korral (nt kriisijuhtumite korral operatiivne esmakonsultatsioon).
Tavapäraselt lepitakse eelnevalt suuliselt või kirjalikult kokku, millal on vastastikku sobiv aeg telefonisuhtluseks, erakorralise juhtumi korral tuleb küsida võimalust viivitamatuks telefonikonsultatsiooniks, st konsultatsiooni algust koheselt või lähimal võimalikul kokkulepitud hetkel. Klient ja nõustaja fikseerivad ühiselt konsultatsiooni algus- ja lõpuaja, mille alusel edastakse arve tasumiseks.

5Väljaspool Tallinna toimuv koolitus: lisandub sõidukulu (üldiselt 0,35€ / km), vajadusel ööbimiskulu. 

6Kirjaliku personaaldokumendi koostamine on erandlik teenus, mis lähtub kliendi huvist ja soovist ning spetsialisti valmisolekust. Spetsialist võib keelduda, kui vastavat kokkulepet ei ole enne teenuse algust loodud. Enne kirjaliku dokumendi koostamist vajab spetsialist teavet selle eesmärgist: mida, miks ja kellele on vaja.

7Karjäärivaldkonna dokumendi loomiseks on enamasti vajalik eelnevalt vähemalt üks karjäärinõustamise seanss kas vahetult või virtuaalselt.