Uudiste arhiiv

Reedel, 7. juunil 2019 kell 15-16.30 toimuval seminaril saab muuhulgas vastused küsimustele:
- Kas ekraanide kasutamine pärsib väikelapse aju arengut?
- Kas rohke ekraanikasutus põhjustab kõnehäireid?
- Kas on leitud seos ekraanide ja südamehaiguste vahel?

NB! Algselt veebruarikuusse kavandatud seminar on koolitaja soovil jäetud suvehakule. Registreerimine avatakse aprillis.

Asukoht ja sihtrühm: Seminar toimub Tallinnas Tatari 12 asuvas Mahena kaminaklassis, mistõttu kohtade arv on piiratud ruumi suurusega (anname teada, kui grupp on täitunud ja registreerimine lõpetatud). Ootame seminarile kõiki praegusi ja tulevasi lapsevanemaid ja soovitame kaasata kõiki teisigi lähedasi, kes väikelastega kokku puutuvad, sh vanemad õed-vennad, kes on suureks eeskujuks. Samuti on oodatud lastega töötavad spetsialistid, sh nii kodused hoidjad kui ka lastehoidudes või -aedades töötavad spetsialistid.

Koolitaja:  Maria-Helena Naarits

Hind: 15.- eur

Registreerumine: avatakse aprillis

Tutvustus: Me oleme ümbritsetud ekraanidest, kodudes on erinevaid ekraane sageli rohkem kui pereliikmeid. Õigustatud on küsimused, kas ja kuidas mõjutavad ekraanid kui igapäeva-kaaslased laste arengut, tervist ja üldist heaolu. Lähiajal on ilmunud palju teadusuuringuid, kirjutatud artikleid ja analüüsitud ekraanide mõju erinevates valdkondades ning neid tulemusi on oluline jagada lapsevanemate, vanavanemate ja teiste lähedastega ning spetsialistidega, kes lastega töötavad või kes lastele teenuseid pakuvad - laste ümbritseva keskkonna eest vastutavad (olgu direktor lasteasutuses või juhataja kaupluses). 
Mahena lühiseminaril antakse ülevaade lähiaastatel ilmunud mitmetest uuringutest ekraanide kasutamise teemal ning nende mõju kohta lapsele. Muuhulgas räägitakse, mis vanuseni võiks laps olla täielikult ekraanivaba just tema arengu seisukohast ja millega kompenseerida ekraanides olemist.

Üldinfo: Tegemist on esimese lühiseminariga kavandatavas jadas. Mahena klientide soovidest tulenevalt oleme valmis läbi viima igakuiseid teemaseminare, et lühikohtumisel tõsta fookusesse päevakajaline teema. Kõik ettepanekud on teretulnud. Seminaride toimumisest avaldame info Mahena veebis ja FB-s ning e-uudiskirjades.

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus 

Uudiskiri

Anneta

Oluline