Uudiste arhiiv

Mahena kriisinõustamise mahuka koolituse raames toimus 23.-25. maini 2019 Peterburis 2. õppesessioon. Osalejad jäävad meenutama suurepärast vastuvõttu ja kõrgetasemelisi erialaseid kohtumisi. Väga põnevad loengud olid Peterburi Riiklikus Ülikoolis, kus üks lektoritest oli kriisi- ja ekstreemolukordade kateedri juhataja, kliinilise psühholoogia professor Nelli Hrustaljova ja teine sama kateedri vanemõppejõud Ekaterina Lebedeva. Kõige enam uuenduslikku lähenemist kogeti migratsiooni teema käsitlemisel. Huvitav oli kuulata neljast jaotust migratide mõistmisel, aga ka selles vallas tehtud uurimustöödest.

Koostöö käivitus kiirelt ka Praktilise Psühholoogia Instituudis Imaton, kus kogemuste vahetamist juhtis kliiniline psühholoog ja väga suurte kogemustega kriisinõustaja Irina Aleksejeva. Põnevalt rääkis oma kogemustest Anna Raskina, sotsiaalselt kehval järjel ja suuresti koolist kõrvale jäänud noortele suunatud projekti "Uued sammud" üks eestvedajatest.
Vähe oluline ei olnud piduehteis Peterburi linn oma ajalooliste vaatamisväärsustega ja öise sildade avamisega. Pühapäeval tähistati Peterburi päeva.

Kokkuvõte uutest teadmistest ja kogemustest tehakse Mahena Spetsialistide Ümarlauale juba 7. juunil. Fotol kogu meie grupp peale fotot tegeva liikme, keskel (mustas) prof Hrustaljova.

Varasem teemainfo: 
http://mahena.org/images/Koolitused/2019-Peterburi-Kriisin%C3%B5ustamine.pdf
https://www.facebook.com/events/758575031157127/?active_tab=about

Peterburi Riikliku Ülikooli kriisi- ja ekstreemolukordade kateedris, 24.05.2019.
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus

 

Uudiskiri

Anneta

Oluline