Uudiste arhiiv

Tegemist on vahetult inimestega töötavatele professionaalidele mõeldud kvalifikatsiooni tõstmise täienduskoolitusega, kui on vaja sügavamaid teadmisi ja oskusi traumaatilist sündmust või teadet üle elanud, aga ka keerukaid konflikte kogenud üksikisiku või pere või kollektiivi toetamisel.
Eelnevast tulenevalt on sihtrühm lai, kuivõrd igas (suuremas) asutuses võiks olla üks spetsialist, kes on kriisinõustamise valdkonnas sügavamate teadmistega ja oskab selle võrra vajadusel ka paremini kaasata asutuseväliseid spetsialiste (nt personaliarenduse eest vastutav spetsialist). Vägagi vajalik võiks kursus olla lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistidele, psühholoogidele, sotsiaalpedagoogidele, eripedagoogidele, ohvriabi ja rehabilitatsioonitegevuse korraldajatele, perearstidele ja pereõdedele, psühhiaatritele, EMO meedikutele, hospiitsiga ja hingehoiuga tegelevatele spetsialistidele, traumat kogenud inimesi õigussüsteemis kaitsvatele juristidele.

Väga laia sihtrühma haarav teema seab fokkusesse inimesega toimuva, et spetsialisti professionaalne erialane tegevus oleks efektiivsem ja kiirem, kuivõrd oskus traumeeritud inimest mõista, esmatasandil nõustada ja seejärel kas ise jätkata nõustajana (vastava rolli korral) või rollierisusest tulenevalt osata inimesele anda infot emotsionaalse abi või vaimse tervise abi võimalustest, aga ka võimalustest ise ennast aidata.

Viimati korraldas Mahena suuremahulise kriisinõustajate koolituse aastatel 2010-2011. Kümme aastat on möödas ja Mahena kriisinõustajate võrgustik vajab ühist uuemat koolitust. Eelistatud on seetõttu senised MSÜ liikmed, seejärel uued MSÜ liikmed (vaata, mis on MSÜ ja kuidas liituda SIIT). Liitumine ja osalemine on tasuta, peamine on ühine arusaamine eetilistest põhimõtetest.

Lisaks jääb eeldatavalt iga teema juures mõni vaba koht neile huvilistele-spetsialistidele, kes tervikkursust ei soovi läbida ja on huvitatud konkreetsest teemast.

REGISTREERUMINE: SIIN

Eelinfo

Esimese kahe sessiooni kohta on info pdfSIIN

Täiendatud info koos kursusel käsitletavate teemadega on koostamisel ning avaldatakse sellel lehel ja Facebookis (lõplik teemade loetelu dets esimesel nädalal 2018). Kursuse raames on supervisioone umbes kolm, mis on seotud kursuse sisuga, praktika on kaheosaline, nn lavastatud juhtumid ja üks tegelik olukord, milles tuleb töötada (supervisiooni ja praktika lisatasu tuleb tasuda 2020. aastal summas 200,00eur, vastavalt tegevustega seotud kokkuleppele).

Õpetama kaasatakse erinevaid valdkonnaspetsialiste, kursuse juhendaja ja põhilektor on Tiina Naarits-Linn, kes on praktik ja koolitaja, sh juhendab Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala magistrantide kriisinõustamise kursust.

Ühe 2-päevase sessiooni hind tervikkursusel osalejale on 80,00eur, ainult konkreetse teema valinud huvilisele 90,00eur. Erand on seotud 1. ja 2. sessiooniga, mil 1. päeva tasu on 45,00eur ja 2.-4. päeval väljasõit Peterburi 250,00-270,00.) 

Paigas on 2019. aasta sessioonide ajad. Kohtumised toimuvad kolmel korral aastas, igal korral kaks iseseisva teemaga sessiooni.

1. sessioon 22.05.2019 - 1-päevane Tallinnas - vt infot üleval olevast failist kahe esimese sessiooni kohta.

2. sessioon 23.-25.05.2019 - 3-päevane Peterburis - vt infot üleval olevast failist kahe esimese sessiooni kohta.

3. sessioon 14.-15.08.2018

4. sessioon 16.-17.08.2019

5. sessioon 23.-24.10.2019

6. sessioon 25.-26.10.2019.