Uudiste arhiiv

Peterburist tagasi uute teadmistega. Moskva koolitusreis juba 2020 aprillis

Mahena kriisinõustamise mahuka koolituse raames toimus 23.-25. maini 2019 Peterburis 2. õppesessioon. Osalejad jäävad meenutama suurepärast vastuvõttu ja kõrgetasemelisi erialaseid kohtumisi. Väga põnevad loengud olid Peterburi Riiklikus Ülikoolis, kus üks lektoritest oli kriisi- ja ekstreemolukordade kateedri juhataja, kliinilise psühholoogia professor Nelli Hrustaljova ja teine sama kateedri vanemõppejõud Ekaterina Lebedeva. Kõige enam uuenduslikku lähenemist kogeti migratsiooni teema käsitlemisel. Huvitav oli kuulata neljast jaotust migratide mõistmisel, aga ka selles vallas tehtud uurimustöödest. Suurt tähelepanu pälvis ka onkopatsientidega seonduv ja +- 40-aastaste eeskätt meeste äkksurmadega seotud avastused.

Koostöö käivitus kiirelt ka Praktilise Psühholoogia Instituudis Imaton, kus kogemuste vahetamist juhtis kliiniline psühholoog ja väga suurte kogemustega kriisinõustaja Irina Aleksejeva. Põnevalt rääkis oma kogemustest Anna Raskina, sotsiaalselt kehval järjel ja suuresti koolist kõrvale jäänud noortele suunatud projekti "Uued sammud" üks eestvedajatest.
Vähem oluline ei olnud positiivset meeleolu pakkuv piduehteis Peterburi linn oma ajalooliste vaatamisväärsustega ja öise sildade avamisega. Pühapäeval tähistati Peterburi päeva.

Kokkuvõte uutest teadmistest ja kogemustest tehakse Mahena Spetsialistide Ümarlauale juba 7. juunil. Fotol kogu meie grupp peale fotot tegeva liikme, keskel (mustas) prof Hrustaljova.

Aprillis 2020 ootab ees õppereis Moskvasse, et õppida ekstreemolukordades eeskätt lastega töötanud kogenud arstilt-psühhoterapeudilt esmase sekkumise tehnikaid, traumateraapia üht sekkumisviisi EMDR-i ja analüüsida olnud juhtumite õppetunde. Samuti on kavas tutvuda Moskva Riikliku Ülikooliga, kus on samuti huvikeskmes kannatanute abistamine ekstreemolukordades.

Peterburi ja Moskva õppereisi toel on võimalik analüüsida erinevusi nn lääne ja ida psühhosotsiaalse toe pakkumisel kriisiolukordades. Senised tähelepanekud selles osas on muljetavaldavad ning õpitu täiendab 2019-2020 perioodil toimuva Mahena mahuka kriisinõustamise täienduskoolituse teemakäsitlusi.

Varasem teemainfo: 
http://mahena.org/images/Koolitused/2019-Peterburi-Kriisin%C3%B5ustamine.pdf
https://www.facebook.com/events/758575031157127/?active_tab=about

Peterburi Riikliku Ülikooli kriisi- ja ekstreemolukordade kateedris, 24.05.2019.
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus