Kriisinõustaja

Mahena kriisinõustajate kaasamise protsess on kirjeldatud lingil Mahena kriisiabi

Käesolevalt on esitatud lühitutvustused nende pädevate kriisinõustajate kohta, kes on käesoleval aastal Mahena Spetsialistide Ümarlaua aktiivsete liikmetena valmis vajaduspõhiseks kriisinõustamiseks vastavalt eraldi kokkuleppele (pädevate kriisinõustajate täielik nimekiri ei ole avalik):

Ave-Gail Kaskla-Kurys, Eva Näf, Kersti Puusild, Kirsti Talu, Kristi Luksep,
Liisi TruumetsMari Kolga, Natalja Šastina, Tiina Naarits-Linn, Urmas Lehtsalu 

  • Eeskätt pakub Mahena teenuseid lepinguliste partnerite poolt suunatud klientidele. Kui võimalik, siis ka teistele isikutele.
  • Mahena teenused on tasulised, tasujaks on kas teenust saav klient ise või (kliendi nõusolekul) teenuse tellija või Mahena tegevust toetada sooviv annetaja, sh mistahes ettevõte või ühing, kohalik omavalitsus või riigiasutus (sh sotsiaalkindustusamet, töötukassa jmt), samuti eraisik.
  • Iga spetsialist on oma töös iseseisev ja sõltumatu ning kõik Mahenas töötavad psühholoogid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses.