Kriisinõustaja

Mahena kriisinõustajate kaasamise protsess on kirjeldatud lingil Mahena kriisiabi

Käesolevalt on esitatud lühitutvustused nende pädevate kriisinõustajate kohta, kes on käesoleval aastal aktiivselt valmis vajaduspõhiseks kriisinõustamiseks Mahena juhtimisel ja kaasatusel (pädevate kriisinõustajate täielik nimekiri ei ole avalik):

Ave-Gail Kaskla-Kurys, Eva Näf, Katrin LiivKersti Puusild, Kirsti Talu, Kristi Luksep,
Liisi TruumetsMari Kolga, Natalja Šastina, Pille Trumm, Rene KolonTiina Naarits-Linn, Urmas Lehtsalu, Velli Ehasalu 

  • Eeskätt pakub Mahena teenuseid lepinguliste partnerite poolt suunatud klientidele. Kui võimalik, siis ka teistele isikutele.
  • Mahena teenused on tasulised, tasujaks on kas teenust saav klient ise või (kliendi nõusolekul) teenuse tellija või Mahena tegevust toetada sooviv annetaja, sh mistahes ettevõte või ühing, kohalik omavalitsus või riigiasutus (sh sotsiaalkindustusamet, töötukassa jmt), samuti eraisik.
  • Iga spetsialist on oma töös iseseisev ja sõltumatu ning kõik Mahenas töötavad psühholoogid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses. 

_____________________________________

Kriisinõustamine on sisult vaimse tervise toetamiseks mõeldud esmatasandi nõustamine, mille käigus antakse kannatanutele psühholoogilist esmaabi ja toetatakse spetsialiste, aga tehakse järelnõustamisi umbes ühe kuu jooksul.
Meie kriisinõustajate võrgustik hõlmab kogu Eestit. Mahena kriisinõustajana saab tegutseda üksnes kõrgharidusega ja nõustamises kogenud spetsialist, kes on põhjalikumalt juurde õppinud kriisikäitumise ja -nõustamise spetsiifikat ning kes osaleb regulaarselt Mahena Spetsialistide Ümarlaua töös. Igapäevaselt töötab ta oma erialasel tööl, kriisijuhtumi korral asub vastavalt võimalusele ja eraldi kokkulepetele kriisitööle.

Mahena kogenumad kriisinõustajad alustasid kriisitööga seoses reisilaeva Estonia hukuga Läänemeres 28. septembril 1994, kui hukkus 852 inimest ja möödunud oli napp kuu kolmandast Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäevast 20. augustil. Mahena spetsialistid töötasid ka Gruusias UNICEF-i koosseisus pärast sõjategevust 2008. aasta suvel. Mahena kriisinõustajatel on kogemus tööst väga erinevates kriisijuhtumites Eestis, aga ka vabatahtlikust tööst (nt trauma järel liikumispuude saanute ja nende pereliikmete suvelaagrites). Kogemusi on Eestist ja kaugemalt, nii ulatuslikes kriisides tegutsemisel kui ka väiksema arvu kannatanute, samuti keeruliste konfliktolukordade leevendamise ja rehabilitatsiooni eesmärgil töötamisega.

Kriisivaldkonna ja konkreetsemalt kriisinõustamise täienduskoolitusi ja lühiseminare hakati Mahenas läbi viima kohe esimesel tegevusaastal (2005). Seni kõige mahukamad tervikkoolitused kriisinõustamises on Mahenas toimunud aastatel 2010-2011 (kokku 240 tundi), millise mahuga kriisinõustamise koolitus oli Eestis esmakordne. Järgmine suuremahuline kursus toimus perioodil 2019-2020 (kokku 274 tundi, sh Peterburi Ülikooli juures toimunud väljasõidusessioon), kuivõrd kümne aasta jooksul oli lisandunud uusi teoreetilisi seisukohti ja praktilisi juhtumianalüüse, samuti oli vajalik uue põlvkonna spetsialistidele tagada põhjalikumat oskusteavet traumeeritud inimeste nõustamisel. Kolmas mahukas kriisinõustamise oskuskoolitus toimub 2022-2023 (kokku 220 tundi). Nõnda kiirelt kolmanda mahuka koolituse läbiviimise tingis asjaolu, et covidi-kriisist johtuvast isolatsioonitingimustes elust ning 24.02.2022 alanud Venemaa sõjaline rünnak Ukrainale tõid tavapärasest suurema vajaduse kriisinõustamise järele.