Leinanõustaja

Mahena kolm leinanõustajat on ka kriisinõustamise pädevusega spetsialistid, kellel kõigil on akadeemiline haridus magistri kraadi tasemel ning leinanõustamise pädevus omandatud täienduskoolituste ja töökogemuse kaudu. Kõik kolm nõustajat töötavad nii online suhtluses kui ka vahetu kohtumisega.

Kirsti Talu töötab eesti keeles ja vajaduspõhiselt ka vene, soome või inglise keeles.

Kristi Luksep töötab eeskätt eesti keeles, vajaduspõhiselt ka vene ja inglise keeles.

Urmas Lehtsalu töötab eeskätt eesti keeles, vajaduspõhiselt ka vene ja saksa keeles.

  • Eeskätt pakub Mahena teenuseid lepinguliste partnerite poolt suunatud klientidele. Kui võimalik, siis ka teistele isikutele.
  • Mahena teenused on tasulised, tasujaks on kas teenust saav klient ise või (kliendi nõusolekul) teenuse tellija või Mahena tegevust toetada sooviv annetaja, sh mistahes ettevõte või ühing, kohalik omavalitsus või riigiasutus (sh sotsiaalkindustusamet, töötukassa jmt), samuti eraisik.
  • Iga spetsialist on oma töös iseseisev ja sõltumatu ning kõik Mahenas töötavad psühholoogid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses.