Töönõustaja (superviisor)

Töönõustamise toel saab keskenduda alljärgnevale: tööalasele toimetulekule, keerulistele olukordadele lahenduste leidmisele, ametialase kaastundeväsimuse ja/ või tööst tuleneva läbipõlemise ennetamisele, psühholoogilise heaolu hoidmisele ja suurendamisele, vaimse tervise väärtustamisele. Käsitletava otsustab klient.

Mahenas pakuvad töönõustamist järgmised spetsialistid: Eva NäfKirsti TaluNatalja Šastina, Tiina Naarits-Linn, Velli Ehasalu 

  • Eeskätt pakub Mahena teenuseid lepinguliste partnerite poolt suunatud klientidele. Kui võimalik, siis ka teistele isikutele.
  • Mahena teenused on tasulised, tasujaks on kas teenust saav klient ise või (kliendi nõusolekul) teenuse tellija või Mahena tegevust toetada sooviv annetaja, sh mistahes ettevõte või ühing, kohalik omavalitsus või riigiasutus (sh sotsiaalkindustusamet, töötukassa jmt), samuti eraisik.
  • Iga spetsialist on oma töös iseseisev ja sõltumatu ning kõik Mahenas töötavad psühholoogid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses.