Uudiste arhiiv

4.-5. aug 2022 toimuv 2-päevane kriisinõustamise baasteadmiste õpe on mõeldud kõikidele huvilistele, kuid eeskätt spetsialistidele, kelle töö hulka kuulub vaimse heaolu hoidmine ja vahetu toetuse tagamine olukorras, kus tuleb edastada emotsionaalselt valus teade või hoolitseda ühe või mitme inimese eest, kes on kogenud kurba kaotust või ootamatut traumaolukorda, sh töösuhte vägivalda.
Traumaatiline olukord, mis tekitab suurt hirmu, abitust, segadust, õudust - see olukord loob paratamatult tingimuse kõige senise vähemal või suuremal määral muutumise. Selle mõtestamine ja suurema vastupanuta võimaldamine elukvaliteeti toetaval moel eeldab teadmisi. Kui inimene ei ole ettevalmistatud traumaks, milles ta teist aitab, siis saab ta ise traumeeritud.
Esmaste teadmiste õppes võtakse fookusesse terminoloogias orienteerumine, inimeste kriisikäitumise selgitamine ning juhtumipõhiselt sekkuva abistamise sammuline kirjeldamine. Arusaadavalt on tegemist ülevaatliku, kuid samas piisavalt sisulise teabega, et teadlikult jätkata enam huvitavatel alateemadel süvendatult pädevuse kasvatamist.

Aeg: N-R, 4.-5. aug 2022
(kell 10.15-11.45, paus 15 min, 12-13.30, paus 60 min, 14.30-16, paus 15 min, 16.15-17.30)
Maht: 16 ak/h
Õpet viib läbi: Tiina Naarits-Linn
Meetod: peamiselt loeng, osaliselt väikses rühmas arutelu
Tasu: 272,00 eur (makse ei lisandu, summa on lõplik)
Varem baasteadmised omandanud MSÜ aktiivsed liikmed seisuga 2021.a saavad huvi korral osaleda 50% soodustusega, registreerudes hiljemalt 31.01.2022.

Koht:
 Viimsi Raamatukogu suur saal, Randvere tee 9, Haabneeme, Harjumaa (Rimi kauplusega samas hoones)
Koolitus toimub ainult vahetult. Salvestamine ei ole osalejatel lubatud.

Tasuta parkimise võimalus on maa-aluses parklas. Tallinna kesklinnast on võimalik mugavalt ka ühistranspordiga Viimsisse liikuda - buss 1a alustab sõitu Viru keskuse all olevast terminalist ning sobivad peatused maha tulemiseks on kaks viimast (Viimsi kool ja Viimsi keskus), kust jalutab raamatukokku ~5 min. Täpne sõidugraafik on leitav www.peatus.ee.

Sihtrühm: kõik huvilised, kes soovivad teemast rohkem teada või kinnistada oma seniseid tedmisi; eeskätt võib tuge saada Personalitöötaja, Vaimse tervise spetsialist, Pedagoog, Treener, Meedik, Sotsiaaltöötaja, Lastekaitsetöötaja, Sostsiaalpedagoog, Psühholoog, Nõustaja, Noorsootöötaja.

Tulemus: õppe läbinud inimene omab ülevaadet alateemadest ning on teadlikum ja avatum kriisi korral inimest mõistma ja talle või tema perele või kollektiivile tuge korraldama; samuti on suurem selgus vajaduspõhiselt valdkonnaspetsialistiga koostöö tegemisel. Tulemust kinnitab Mahena tõend, millel on kirjas kõik ärakuulatud alateemad.

REGISTREERUMINE: registreerumislink on SIIN

Koolitus toimub koostöös Aliede OÜ-ga.

Alateemad:
1. Psühhosotsiaalse kriisitoe kujunemine: hoolivast ärakuulamisest ja itkemisest kuni pastoraalse hingehoidliku (telefoni)nõustamise ja ilmaliku kriisinõustamiseni
2. Mis on mis: probleem, konflikt; kriis, trauma, hädaolukord, eriolukord; informeerimine, konsulteerimine, nõustamine, teraapia; defjuusing, psühholoogiline debriifing
3. Kes mida teeb emotsionaalse toe vajadusel: arst, KOV sotsiaalametnik, asutuse personalitöötaja või tugispetsialist, psühholoog, psühhoterapeut; kriisinõustaja, ohvriabispetsialist, hingehoidja; kogemusnõustaja, leinanõustaja, tugiisik, vabatahtlik
4. Kriiside ajaline antoloogia, leina astmed, TNL mõõdik abivajaduse suurusest, kriisinõustamise aluspõhimõtted
5. Psühholoogilise esmaabi ja vaimse tervise esmaabi põhimõtted
6. Psühholoogilised kriisid ja nende ohjamine:
--arengukriisid (persoonipõhine, peres, kollektiivis)
--traumaatilised kriisid (ühekordsed ja taaskorduvad)
--vägivalla ja tüli erinevused, lähisuhtevägivallas püsimise nõiaring
--suhtekiusu eripära (mis on ja mis ei ole töökius ja mis on peamine valem ennetuseks)
--ohver ja taasohvristamine (miks kannatanu on neutraalne termin ja ohver emotsionaalne)
7. Distantsnõustamise võimalused ja riskid kriisijuhtumite korral
8. Juhtumipõhine tegevuskirjeldus: surmajuhtumi korral psühhosotsiaalse kriisisekkumise logaritm ja koostöö tegemine kriisinõustamise pädevusega spetsialistiga (kriisikommunikatsioon ja vajalikud toetustegevused üksikisikule, perele, kollektiivile, vajadusel avalikkusele) - oma asutuses esmaste tegevuste kavandamisel
9. Abistaja eetika ja eneseabi
10. Täiendavaks lugemiseks kommenteeritud soovitused

Teadmiseks
Minimaalselt 16 akh mahuga Mahena kriisinõustamise baasteadmiste õpe (samuti Tiina Naarits-Linna juhendusel läbitud kriisinõustamise kursus Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis) tagab võimaluse osaleda Mahena korraldatavatel kriisinõustamise oskuskoolitustel, millest järgmise kohta on info SIIN

Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!

uus2 960x540

Meeldiva kohtumiseni!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!

Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus

Uudiskiri

Anneta

Oluline