2009 projektid

Projekt: Traumalaager lastele ja noortele
Periood: juuli
Mahena: projektis partner (koostöö Liiklusohvrite toetusfondi ja Eesti Puuetege Inimeste Kojaga)

Sisu: Teine Eesti liiklusohvritest noorukite ning laste ja nende perede traumalaagrer Lääne-Virumaal, kus Mahena tagab kriisinõustamise ja füüsilised eritreeningud.

Projekt: Koolist väljalangemise ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu
Toetaja: Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja SA Innove

Periood: sept 2009 kuni mai 2012
Mahena: projekti läbiviija (projektijuht T. Naarits-Linn; assistent H. Kase)

Sisu: ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“projekt, mis viidi läbi koostöös projektipartneriga (Eesti Avatud Ühiskonna Instituut).

 • Kaasatud spetsialistid: eesti ja vene töökeelega haridus- ja sotsiaalasutuste 50 spetsialisti (Tallinn ja Harjumaa, Narva ja Sillamäe, Võru- ja Põlvamaa, Pärnu linn ja Pärnumaa. Piirkondlikud koordinaatorid Leena Arras, Tiina Pilvar, Tiina Kala, Linda Jürs.

 • Projektiga seotud artiklid ja avalikud esinemised:

  • Pettai,I., Proos, I. (2010). Põhikoolist väljalangevuse ennetamine. Artikkel kogumikus „Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2009/2010“, lk 106-109. Tartu: Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

  • Linkgreim, I-G., Mälberg, M. (2010). Pettai: koolist väljalangemise probleem on endiselt terav. ERR 29.03.2010 veebiuudis

  • Simson, P. (2010). Sotsioloog Ivi Proos: riskilapsi on koolis 45%. Eesti Päevalehe 30.06.2010 veebileht

  • Jaakson, T. (2010). Psühholoogid: õpiraskustega lapsi saaks aidata väikekoolid. ERR 05.09.2010 veebiuudis

  • Naarits, T. (2011). Põhikoolist väljalangevus on sotsiaalne probleem. MTÜ Mahena 06.03.2011 veebiartikkel

  • Klotśkov, N. (2012). Ч. Ajaleht Sillamäeski Vestnik, nr 19 (3268), 10.05.2012, nii paber- kui veebileht

  • Teder, M. (2012). Sotsioloog: lapsevanematel on vaja õppida koolimetoodikat. Postimees 16.05.2012 online uudis

  • Teder, M. (2012). Usaldus täiskasvanu vastu aitas riskilapsi kiiremini rajale. Postimees 16.05.2012 online uudis

  • Teder, M. (2012). Uuring: koolist väljalangemist vähendab iganädalane süvendatud töö õpilastega. Postimees 16.05.2012 online uudis

  • Leitmaa, D. (2012). Pettai: koolis hätta jäänud lapse päästaks tugiisikute võrgustik. Eesti Päevalehe 21.05.2012 veebileht.

  • Üle-Eestiline projekti infopäev Tallinnas, 05.11.2009

  • Projektiuuringute esitlus Tallinna koolijuhtide infopäeval, 23.04.2010.

  • Meediapresentatsioonid uuringute esitlemiseks (Tallinnas): 29.03.10, 29.06.10, 16.05.12

  • Uuuringute tutvustamine Haridus- ja Teadusministeeriumis Tartus, sügis 2010

  • Piirkondlikud lõpuseminarid: 24.04.12 Sillamäel, 26.04.12 Pärnus, 02.05.12 Tallinnas, 04.05.12 Võrus

 • Projekti raportid, koostatud trükistena:

  • Fookusgrupi 1. uuring (2010): Õpiraskustega laps põhikoolis: probleemid ja abivajadused

  • Üle-eestiline uuring (2010): Eesti- ja venekeelsete koolide suutlikkus luua positiivset õpikeskkonda

  • Fookusgrupi 2. uuring (2012): Põhikoolist väljalangemise ennetamine tugispetsialistide toel

  • Üldine lõppraport (2012): Koolist väljalangemise ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu

 • Projekti lisaväärtus:

  • Projektijuht andis MTÜ Mahena toel välja käsiraamatu "Karid ja päästerõngad" (2012; 204 lk). Raamatu sisukord moodustab lapsevanemale ja pedagoogile ülevaatliku temaatika praktilistest teadmistest ning oskustest, mille abil on võimalik ennetada õpilaste koolist väljalangevust või toetada mures õpilase toimetulekut. Raamat sisaldab projektis koostööd teinud spetsialistide kogemusi. Peatükk "Meediakarid" õpetab toime tulema olukordades, kus tugispetsialisti või pedagoogi tööd käsitletakse avalikkust teavitades ebaõiglaselt ja valeinfole tuginedes (projekti ajal tuli selline kogemus üle elada, kuid moonutatud ja valeteavet esitlenud ajaleht vabandas pärast Pressinõukogu taunivat otsust ja asus tegelema veebimeediast valeinfo kõrvaldamisega).