2011 projektid

Projekt: Koolirahu tagamine professionaalsema kriisisekkumise ja konfliktide ennetamise kaudu
Toetaja: Tallinna Kodurahuprogramm

Periood: juuni – november
Mahena: projekti läbiviija (projektijuht R. Kukk)
Sisu: Tegevus oli kaheosaline. Välja anti raamat-õppematerjal "Kriisisekkumine koolisuhetes". Eesti ja vene keeles koostatud materjalile toetudes viidi neljale koolide tugispetsialistide rühmale läbi 24-tunnine kriisikäitumise koolitus. Kokku osales 68 in (Tallinna üldhariduskoolidest üks tugispetsialist või sotsiaalnõustamist pakkuv pedagoog ja iga linnaosavalitsuse üks lastekaitse spetsialist ning üks alaealiste komisjoni liige). Välja anti ka Teavitusleht.