Mahena Spetsialistide Ümarlaud

Käesolev redaktsioon kehtib alates 25.12.2023

Mahena Spetsialistide Ümarlaud (MSÜ) on alates aprillist 2007 tegutsev kriisinõustamisest huvituvate spetsialistide ühendus, kes on läbinud Mahena kriisinõustamise kursuse ja väärtustavad ühiseid eetilisi põhimõtteid, kes töötavad Eesti eri piirkondades ja kelle töö eeldab rohkem või vähem professionaalse toe pakkumist traumaatilises kriisis või pingelistes suhteolukordades haiget saanud inimestele. Nii on koondunud nõustajad, psühholoogid, pedagoogika-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna, hingehoiu ja juriidilise valdkonna jne spetsialistid. 

MSÜ teemaarutelud 2024: SIIN

MSÜ eesmärk

 • Pakkuda spetsialistidele regulaarset kooskäimise ja kogemuste-mõtete konfidentsiaalset (vaid liikmetele teatavaks saavalt) vahetamise võimalust.
 • Kaasata liikmed vabatahtlikuna (kord aastas või kui selleks avaneb võimalus) oma kolleegide arendamisse, kas mõne teemaseminari juhtimisega või osalema mõnes MSÜ töörühmas või muul moel Mahena ja MSÜ arengusse panustades.
 • Jagada uusimat professionaalset ja päevakohast valdkonnapõhist teavet, sh infot uutest teostest ja artiklitest ning tekitada selle taustal analüüsiv diskussioon (eeskätt oma liikmete aktiivsusel).
 • Analüüsida toimunud kriisijuhtumeid (ka pingelisi konfliktolukordasid), kus MSÜ liikmed on olnud kaasatud, et tuua esile õppetunde, mida on mõistlik edaspidi kõigil MSÜ liikmetel oma töös arvestada.
 • Arutleda Eesti ühiskonnas tähelepanu saanud kriisijuhtumite või MSÜ liikme jaoks olulise juhtumi teemal, vajadusel kujundades ühine seisukoht.
 • Aidata kaasa MSÜ liikmete küsimuste efektiivsemale lahendamisele kaaslaste vahetu toetuse abil.
 • Väärtustada inimestega töötavat spetsialisti kui olulisimat ressurssi kliendi- või patsienditöös: toetada töös algajaid, et välistada läbipõlemist, ja toetada töös kogenuid, et varakult reageerida tööväsimusmärkidele ja läbipõlemisohule; ning võimaldada koos saada head energiat huumorist, mida elu pakub igal sammul.
 • Hoida Mahena kriisinõustajate võrgustiku kontakte ning vajadusel ja võimalusel kaasata pädev MSÜ liige akuutsesse kriisinõustamise töösse.

MSÜ aktiivne ja passiivne liikmelisus, liikmeks saamise protsess

MSÜ AKTIIVNE liige

- omab õigust: 1) kuuluda fb suletud grupis MSÜ aktiivsete liikmete gruppi ja saada MSÜ liikmete e-kirju, 2) osaleda MSÜ kõikidel kohtumistel, sh vahetutel kohtumistel ja juhtumianalüüsidel, 3) Mahena kriisitööde järel saada kohest defjuusingut ja eelisjärjekorras supervisiooni teenust, 4) Mahenat eraldi kokkulepete alusel esindades, 5) olla informeeritud FB avatud lehe, Mahena Keskus, sõnumite kaudu;

- omab kohustust: 1) olla aktiivne endale sobival moel: fb grupis kaasa rääkides ja kaaslastele teavet jagades, Mahena koolitustel ja seminaridel osaledes, 2) Mahena sõnumeid sihtrühmadele jagades, 3) MSÜ-del teemaesitlusi tehes;

- omab vastutust: 1) tasuda kord aastas (jaanuaris) MSÜ liikmetasu; 2) lähtuda oma tegevustes Mahena eetilistest põhimõtetest; 3) anda esimesel võimalusel Mahena juhile teada, kui talle teadaolevalt keegi rikub Mahena eetilisi põhimõtteid või mingil moel on häiritud tema enese MSÜ liikmelisus või võib olla ohustatud Mahena maine; 4) olla teistele MSÜ liikmetele toeks enda võimaluste piires ja anda Mahena juhile teada, kui keegi MSÜ liikmetest võib vajada tuge, sh teataja ise.

MSÜ PASSIIVNE liige

- see võimalus on ainult neile, kes on olnud millal iganes MSÜ aktiivsed liikmed ja soovivad pärast pausi taas aktiivse liikme staatuse taastada; 
- omab õigust 1) saada MSÜ liikmete e-kirju, 2) taastada MSÜ aktiivse liikme staatus kohe pärast supervisiooni Mahena juhiga ning aasta liikmetasu maksmist, 3) olla informeeritud FB avatud lehe, Mahena Keskus, sõnumite kaudu;
- omab kohustust 1) lähtuda oma tegevustes Mahena eetilistest põhimõtetest; 2) anda esimesel võimalusel Mahena juhile teada, kui talle teadaolevalt keegi rikub Mahena eetilisi põhimõtteid või mingil moel on häiritud tema enese MSÜ liikmelisus või võib olla ohustatud Mahena maine, 3) anda Mahena juhile teada, kui keegi MSÜ liikmetest võib vajada tuge, sh teataja ise.

LIIKMEKS SAAMISE PROTSESS

 • Liikmeks saamise protsess on aja jooksul muutunud. Käesoleval ajal võetakse uusi liikmeid vastu üksnes läbi Mahena koolituste, mille raames saab vastastikku selgeks koostöö soov ja kujunevad ühised arusaamad, et kriisitöös vajaduspõhiselt toetada kolleegi või saada tuge kolleegilt, ilma pikemate selgitusteta.
 • Liikmeks saamise soovi võib Mahena koolitustel olnud spetsialist ise väljendada ja on võimalik, et mõni MSÜ liige teeb sellise ettepaneku, kuid liikmeks saab üksnes kutse alusel.
 • Kutse saanul on liikmeks saamiseks vajalik liituda Mahena Keskus FB-ga (kui varem ei ole liitutud) ja saata e-kiri aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., lisades kirjale:
  • 1. Allkirjastatud vormikohane avaldus, millega liige nõustub muuhulgas austama ja arvestama Mahena eetilisi põhimõtteid ja panustama ennast vabatahtliku tegevuse kaudu MSÜ või ka laiemalt Mahena arengusse. Avalduses olevat infot ei jaga Mahena kolmandatele osapooltele, kui avaldaja selleks ise soovi ei avalda.
  • Avalduse blanketi saab siit (valida kas pdf või word blankett): Avaldus_MSU.pdf või Avaldus_MSU.docx
  • 2. Kõrgeima olemasoleva haridustaseme diplomi koopia.
  • 3. Curriculum Vitae (CV), mis loob arusaamise kandidaadist (millal ja kus on sündinud, millised tasemeharidused omandanud, millised täienduskoolitused, milline on töökogemus ja huvitegevus, millistesse ühingutesse kuulub, kas ise liigub autoga jmt, mida kandidaat peab oluliseks, sh allajoonimisega rõhutada seni läbitud kriisi- ja traumavaldkonna koolitusi).
  • 4. Tasuda liikme aastatasu summas 25,00 eur (kakskümmend viis eurot, kuivõrd uus liige võetakse vastu ainult aktiivse liikmena)
   • Liikmetasu on sama, sõltumata liitumiskuust. 
   • Edaspidi tuleb liikmetasu tasuda kord aastas jaanuaris, kui on soov jätkata aktiivse liikmena. Valides passiivse liikmelisuse, liikmemaksu tasuda ei ole vaja.
 • Liikmetasu laekumise järel toimub intervjuu ja liitmine Mahena uudiskirja listiga (kui varem ei ole juba liitutud) - listist on õigus loobuda koos liikmelisusest loobumisega.
 • Viimaks avaneb uuel liikmel võimalus liituda suletud grupiga fb-s, Mahena MSÜ

LIIKMETASU MAKSMISE REKVISIIDID:

NB! Liikmetasu saab laekuda ainult eraisikult, kuivõrd liikmeks ei saa olla juriidiline isik. Kui tasub mõni teine eraisik kellegi eest, siis märkida liikme nimi.

 • Makse saaja: Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena
 • Arve nr LHV pangas: EE627700771003435273
 • Selgitus: MSÜ liikmetasu-aasta, Eesnimi Perenimi
 • Summa: 25,00 eur

MSÜ-st väljaarvamine

 • Väljaarvamine toimub:
  • Liikme kirjaliku avalduse alusel.
  • Automaatselt, kui MSÜ-ga on kontakt täiesti katkenud enam kui kaks aastat.
  • Otsuse põhiselt, kui MSÜ liikme käitumises on tõsine vastuolu Mahena eetiliste põhimõtete või eesmärkide arvestamisega.
 • Väljaarvamise järel kustutatakse vastava isiku kontaktid Mahena MSÜ FB grupist ja MSÜ listist.

Lisainfo

Algusest peale on MSÜ-sse kuuluvuse peamiseks määrajaks olnud ühiste eetiliste põhimõtete austamine oma töö- ja isiklikus elus ning kriisinõustamise pädevuse omandamine vähemalt baasteadmiste tasandil. Valdavalt on kriisinõustamise pädevus MSÜ liikmetel suurem, sest see võimaldab liikmeid kaasata reaalsetele kriisitöödele, baasteadmised annavad võimaluse olla ühes vestlusruumis, kuid mitte õigust kriisinõustajana tegutsemiseks. Suurim MSÜ liikmete arv on olnud 86 (seisuga dets 2021), tavapäraselt on aktiivseid liikmeid poolesaja ringis.
MSÜ liikmeks saab olla ainult eraisik. MSÜ-d juhib Mahena juhataja.
Kuni 2021. a lõpuni tegutseti liikmetasuta. Alates 2022. aastast on MSÜ liikme aastatasu 25,00 eur, mis ühelt poolt loob suuremat seotust vastutse võtmisel, aga võimaldab ka igal aastal liikmete arengusse panustada. 
Tegemist on võrdseid suhteid väärtustava ühendusega, mille kooskäimised toimuvad klubilise vormi alusel kord kuus vähemalt üheksal kuul aastas. Suuremad kokkusaamised toimuvad konverentsidel (viimati Mahena 15. sünnipäeval) ja suvekoolides. MSÜ esimene suvekool toimus ... Tallinnas, teine 2020. aasta juulis Neeme külas Jõelähtme vallas Harjumaal, kolmas 2023. aastal Leina külas Häädemeeste vallas Pärnumaal.

Koos kriisidest läbi!