Projektitöö

Mahena on ise projekte läbi viinud ja olnud partnerina projektikoostöös. Seni suurim Mahena juhitud projekt on olnud Euroopa Sotsiaalfondi projekt "Koolist väljalangemise ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu" (2009–2012), milles oli kaasatud 50 haridus- ja sotsiaalasutust üle Eesti. Pärast projekti lõppemist valmis projektist saadud uuringutulemuste ja praktikute kogemuse põhjal Mahena sotsiaalpedagoogiline mudel koos täienduskoolituse programmiga õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toimetuleku toetamiseks. Mudelit tutvustati 2013. aastal ka Bulgaaria kolleegidele Sofias toimunud rahvusvahelisel konverentsil.

Mahena on avatud koostööks

Kui on olemas hea idee ja valmisolek selle teostamisel lähtuda Mahena eetika põhimõtetest, olete teretulnud ühendust võtma, et koos arutada võimalusi projektitegevuse kaudu ideele teostus anda.